Pojašnjenje zaštite podataka
Zaštiti podataka pridajemo veliki značaj. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka odvija se
sukladno važećim propisima o zaštiti podataka, a napose prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (DSGVO). Pirkupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam na najbolji mogući način mogli predstaviti svoju internetsku stranicu. Shodno čl. 13 prema Općoj uredbi o zaštiti podataka u
ovom pojašnjenju opisujemo koje podatke, na koji način, u koje svrhe i u kojem opsegu upotrebljavamo te koja su Vaša prava u svezi s postupanjem s Vašim osobnim podacima.

Prikupljanje podataka na našoj internetskoj stranici

a) Datoteka zapisnika na poslužitelju
Nakon što pristupite našj stranici, automatski se spremaju informaciju preko Vašeg preglednika na
serveru naše internetske stranice. Pohrana ovih informacija je kratkoročna i sprema u tzv. datoteku
zapisnika te se automatski briše.
To uključuje sljedeće podatke:
Vašu IP-adresu
Datum i vrijeme pristupa
Ime i URL podataka kojima ste pristupili i web stranice s koje ste pristupili
Informacije o Vašem pregledniku
Ime Vašeg davatelja pristupa

b) Obrazac za kontakt/ Komunikacija putem e-maila
Koristimo Vaše podatke isključivo u svrhu obrade upita te nakon što je na isti odgovoreno, brišemo
Vaše podatke shodno našim utvrđenim rokovma.

c) Obrada podataka klijenata i ugovora
Prilikom sklapanja ugovora upotrebljavamo Vaše neophodne osobne podatke u tu svrhu prema čl.6.
stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka

d) Kolačići
Naša internetska stranica sadrži kolačiće. Kolačići su mali tekstualni podaci koji se spremaju na Vaš
uređaj. Pomažu nam Vama olakšati navigaciju kroz našu ponudu i omogućuju točan web stranice.
Trebali biste podržati korisnički prilagođenu upotrebu internetske stranice jer kolačići ne mogu

nanijeti nikakvu štetu Vašem uređaju. Putem kolačića privremeno se spremaju informacije vezane uz
softver Vašeg uređaja. Nikakve povratne informacije o Vašem identitetu se pritom ne prikupljaju.

e) Google Marketing i Remarketing-poslužitelji
Korištenjem Google-Marketing-poslužitelja prikazujemo ciljane reklame na našoj stranici, jednako
kao i reklame o našim stranicama na drugim stranicama, koje su prilagođene interesu potencijalnog
korisnika.

f) Upotreba Google-Mapa
Prilikom svakog pojedinačnog evociranja komponente „Google Mape“, Google kreira kolačić kako bi
prilikom prikaza stranice, u koju je integrirana komponenta „Google Mape“, obradio podatke i
korisničke postavke.


g) Google reCaptcha
Google je certificiran u skladu s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

h) Google Ajax & jQuery Bibliotheken, Google Webfonts
Važeće Googleove uredbe o zaštiti podataka:
https://www.google.com/policies/privacy/
Google je certificiran u skladu s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

j) Facebook
Facebook je certificiran u skladu s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Plug-in uspostavlja izravnu vezu između Vašeg preglednika i Facebook-servera. Nemamo nikakav
utjecaj na prirodu i opseg podataka, koje Plug-in prenosi na Facebookov server. Informacije o tome
možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Prigovori i upozorenja
Ukoliko smatrate da su Vaša prava na bilo koji način povrijeđena, molimo Vas, podijelite to s nama. U tom ćete slučaju zaprimiti osoban i individualiziran odgovor. U okviru Vaše obveze sprječavanja
nastanka štete, moramo Vas upozoriti da nećemo pokriti troškove odvjetnika angažiranog izvan suda i bez prethodne uspostave kontakta s nama.